Bình luận

Cô gái miễn nhiễm mọi loại thính. Rumor nào cũng nói. Chắc thành fact luôn r ? Mà nhiều người công nhận Tzuyu ko ăn ảnh lắm đó. Ngoài đời đẹp hơn nhiều