Bình luận

Toàn rumor đã đọc từ bản gốc lẫn bản dịch, chẹp chẹp, để hôm nào mình viết mấy cái hấp dẫn hơn cho mấy bạn đọc ^^