Bình luận

Số 1: đm may anh t là bồ tát ko bao giờ diss người ta đấy Số 6: Mong Jihoon về Yehua Số 12: Sẻ là của Xốp và Kang là của loài Ong thôi :))))))