Bình luận

Ahahah ??? Đm Thượng nhà t có luôn nguyên cái hậu cung vợ bé nhá ??? Còn Sunny là của HyoMin ahahahha ???
Viết fic hay đó man :))) . Theo như 1 con đu Kwon Yuri suốt hơn 7 năm như t thì t lại cảm thấy bả một khi thích ai là cực nghiêm túc chứ kh hề giống play gơ các kiểu đâu nhe