Bình luận

Irene bằng tuổi với Seohyun sinh năm 1991 mà kêu suy nghĩ già dặn so với tuổi là sao ? Rên có phải con nít như Yeri đâu