Bình luận

"Nhân cách trainee Brand New thì không phải bàn cãi" "Trainee khác công ty mà Im Youngmin thân nhất: Sewoon, Lee Woojin" Cái này là fact mịa nó luôn rồi.
Lúc đó bé con như bị một nửa thế giới bỏ rơi đâu, 1 lời bênh bé con là cả trăm lời bash lại, ở Hàn thì các search về bé con toàn là xấu, chỉ cần bash bé con là auto on top =(( Trong produce chỉ khổ cho 2 người bị evil là bé con với Niên =(((
Đừng có nhắc đến Minki nhà này nữa, đã dồn bao tâm huyết cho Produce sụt cân trầm trọng thế mà éo cho lên hình, giờ mới có da có thịt lại chút đấy, đm..xót hết cả ruột gan
Tự nhiên đọc cái cuối thì nhớ lại cái rumor từng đọc là vì có người an hiếp Minki nên Minhyun và Dongho đã hổ báo đi ba mặt 1 lời với người kia nhưng may được mọi người can ra. Trời nếu thật 2 ông kia bự như con bò thế ai cản được nhỉ. Con trai mà, thà xích mích thì đánh nhau, còn hơn là chơi nhau sau lưng!!!!!