Bình luận

mấy đứa có để ý là hôm nào có rumor vmin thì hôm sau sẽ có rumor vkook r hôm sau lữa là kookmin rồi hôm lữa lữa lại rumor đảo công đảo thụ của vkookmin ko =))))))