Bình luận

Rumor về gái nhà đặc biệt là 94line thì 100% đều khẳng định là "nhân cách tốt" và "teamwork tốt" :v