Bình luận

Có cái rm thì nói 3/5 đang hẹn hò, có cái thì nói không có ai. Đúng là ko tin dc mà. Thôi spam cái ảnh chữ V thần thánh rồi đi đây :v
Nếu nói Hong SeungSung là tên khốn thì rumor này với tôi mức độ đáng tin là 0% :))) cả cái cty không ai là không tôn trọng ông, HL đi rồi vẫn phải nói câu tôn trọng :))) Nói chung đọc nghe như kiểu bạn OT5 nào đó đang tự viễn vậy :))