Bình luận

không có thì thôi chứ cứ có rumor về Kang Danisa là y như rằng sẽ liên quan đến chuyện tắm rửa ở bẩn =)))). Poor Bee Seung woo
Tts Kang? Kang Danisa nhé. 'Ngạc nhiên là mùi mồ hôi cậu ta lại rất dễ chịu' ???. Lại còn có mùi mồ hôi dễ chịu cơ đấy ?
Các thành viên của N buổi tối thường gặp nhau =))))))))) Chúng mài thiếu hơi nhau đến thế à =)))))))))
Chỉnh răng về tôi đuổi cố khỏi nhà nhé, lúc đấy đi qua nhà Yonggugi hay Donghan hay Taehyunie hyung thì tùy nhé =)))))))
Ng tên K ở bẩn chắc k ai ngoài Kang công túa của N5 rồi quá đã đc đồng bọn kiểm chứng rồi mà sai đi đâu đc kkk ???