Bình luận

Vụ Mina và BamBam nhận lắm gạch đá thế, tý nữa thì bố mẹ Mina mua cmn hợp đồng của JYP để lôi con về rồi :))) như vậy đủ biết gia thế Mina thế nào :)))