Bình luận

Có khả năng xuyên thấu tâm can Chanyeol luôn, thật daebak ChanD.O. quan hệ mập mờ. D.O. là GAY, ôi, ảnh mà gay thì ai thẳng HAHAHAHA