Bình luận

Suho có ý định nhăm nhe một chân trong RV nên phải làm thân trước nhé :> Bonus thêm câu: "Em không thích con gái" của PLAYBOY :)