Bình luận

Mặc dù rất muốn F21 debut nhanh nhưng mình nghĩ 2019 là hợp lí vì tuổi nhóm này cũng không quá cao.Debut khi tầm 18~20 là tốt nhất vì đủ trưởng thành về mặt suy nghĩ và hành động,thêm vài năm rèn luyện nữa.Còn việc Seoyeon mình nghĩ còn nguyên nhân nào nữa chứ nếu YG thật sự coi trọng và giữ lại họ sẽ có cách thôi .Cộng thêm BP vẫn còn đang cần làm ấm chỗ đứng của mình nữa.