Bình luận

"Việc ăn tỉ lệ thuận vs việc chơi"-thế sao Mỡ vs Gấu mập mạp mà ông Bèm như cây tăm thế kia=)))