Bình luận

Wendy hát hay tốt tánh, còn được tiền bối khen thế mà staff nào còn đi nói xấu được là thôi t cũng thua với mấy con người đấy. Còn Yerim thì xã giao nhiều, nhóm nào nó cũng quen vài người nhưng thật sự thân thì chỉ thấy có Saeron vs AKMU là hay đi ăn chung thôi.
Nếu mà có loại staff như vậy thì như quăng cho chó ăn đi. Wan đã đánh đổi rất nhiều cho ngày hôm nay nên đừng sống md mà gây ám ảnh tâm lý cho nó.
Chê Wendy thì chắc bị mù ??? Bây h mấy ng đó vừa lòng chưa nhỉ Wendy gầy đến mức báo động luôn rồi (dạo gần đây hình như lên cân đc tí)