Bình luận

Kh ai biết thật đó hah :))) Rõ ràng v mà :)) Mị đoán nhé, Jimin và Seulgi :))) mấy bài báo bữa bị lôi lên mà sau đó kh còn moment nữa nên lắng xuống, mấy cái rumour của đôi này từ 2015 còn gì :))) Y là Seulgi, Jimin là Z, Seulgi 1994 Jimin 1995, hồi Mask singer seulgi có nói đến việc mình strees các thứ mà. Jimin vs seul đều là leead dancer vs vocal, vụ nổi tiếng tầm trung thì có vẻ cái post này lâu r hồi trc cả 2 nhóm chỉ nổi ở nc ngoài chứ trong nc RV cũng ổn định, BTS thì bị dìm th rồi luôn ấy. Vụ nhắm mắt thì 2 ng mắt 1 mí cả 2 ng cũng nói mình kh nháy mắt dc, mỗi lần nháy thì nhấm hết 2 mắt :))))