Bình luận

Đọc đoạn đầu là nghĩ đến Seulmin rồi ? nhưng ko muốn Kang Gấu dính đến mấy vụ hẹn hò :(( Seulrene❤️
Thật sự chỉ nghĩ đến Jimin và Seulgi bởi cả hai ng đêu hát hay và nhảy đẹp line của hai ng trong nhóm cũng chỉ thua mỗi main vocal có khi còn nhiều hơn xíu nữa còn về khoản nhảy thì k cần nói nữa đâu cho dài dòng nhỉ