Bình luận

Flop mấy năm ko có tin hẹn hò thì bh mới nỗi tí thì có ngay ??? nếu nói riêng a già thì còn tin đc nhé :)))
Ren đánh mất sự nhiệt huyết? Choi Ren nhà t chỉ hơi mất tý quẩy sau P101 thôi, còn nhiệt huyết nó còn cao lắm, còn yêu ca hát lắm.