Bình luận

Jimin từng nhiều lần nói với Jungkook là "đừng bắt chước anh nữa" vài ngày sau cả nhóm đều bắt chước Jimin :v
"Jungkook vẫn hay nâng các thành viên trong nhóm thành quen như để luyện cơ vậy. Các anh quản lí cũng đã nhiều lần được Jungkook "bế bổng" JK ơi, anh đáng sợ quá :) thật đấy, tưởng tượng anh nhấc anh Sejin như nhấc Taetae thì ba trấm thật....
Chỗ đi chùa là viết lên miếng ngói thì phải??? Còn Jin mua bùa phát cho nguyên BigHit thì tôi cạn lời rồi