Bình luận

Số 2 là Jisoo với Suho à? Thấy rumor 2 bên gia đình có quen biết, với lại 2 bên gia đình cũng dạng khủng, có tiếng tăm, chắc là Jisoo với Suho rồi.