Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
Rớt môn không đáng sợ, đáng sợ nhất là mấy đứa bạn thân đậu hết
Hình mô tả cho bài confession
Rớt môn không đáng sợ, đáng sợ nhất là <a href="https://confession.vn/13547-nguoi-khong-can-thi-ca-mo-nguoi-can-thi-mo-mai-khong-ra-ung-that/" title="mấy đứa" alt="mấy đứa">mấy đứa</a> bạn thân đậu hết mà mỗi <a href="https://confession.vn/10079-nhu-nguoi-dung-nuoc-la-em-k56-cach-ay-2-ki-em-co-hoc-voi-1-ban-nam-thuc-ra-thich-ban-ay-lam-ma/" title="mình mình" alt="mình mình">mình mình</a> rớt :( Rồi đi <a href="https://confession.vn/11007-minh-la-neu-9x-oi-au-a-tung-trai-qua-2-moi-tinh-cung-eu-la-neuer-ca-moi-tinh-au-la-thoi-con-ng/" title="học" alt="học">học</a> lại với ai đây :( #just4fun #ktxcfs