Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Rồi em sẽ thấy gái gú chỉ là phù du, trym ku mới là tất
Hình mô tả cho bài confession
Rồi em sẽ <a href="https://confession.vn/12571-ban-than-ghen-voi-ny-minh-gai-k54-co-anh-ny-k53-yeu-nhau-c-gan-2-nam-tyeu-chi-danh-cho-2-nguoi/" title="thấy" alt="thấy">thấy</a> gái gú <a href="https://confession.vn/1-cau-chuyen-bun/" title="chỉ" alt="chỉ">chỉ</a> là phù du, trym ku <a href="https://confession.vn/123xx-va-chung-ta-e-that-toi-qua-ban-than-tag-toi-vao-mot-bai-viet-noi-ve-cac-co-gai-e-trong-tu-the/" title="mới là" alt="mới là">mới là</a> tất cả #hh<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/photos/a.913633372022179.1073741825.407874895931365/1985531264832379/?type=3 ]</div>