Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Rồi 1 ngày...chúng ta chẳng còn học với nhau nữa... ___________ #Tuổithanhxuân
Hình mô tả cho bài confession
Rồi <a href="https://confession.vn/11908-nhung-nam-thang-vat-va-buoc-vao-oi-toi-la-k55-xin-phep-xung-toi-a-noi-dung-chinh-ke-ve-nhung-t/" title="1 " alt="1 ">1 </a> ngày...chúng ta <a href="https://confession.vn/10857-anh-cuoi-roi-a-uh-e-anh-cuoi-tu-chu-nhat-tuan-truoc-vay-sao-anh-k-noi-cho-em-biet-noi-cho-e-bi/" title="chẳng còn" alt="chẳng còn">chẳng còn</a> học <a href="https://confession.vn/con-bac-la-dan-ha-noi-goc-bac-khong-thich-cho-no-giao-du-voi-dan-tinh-le-ay-la-y-nguyen-loi-me-cua-e/" title="với nhau" alt="với nhau">với nhau</a> nữa... ___________ #Tuổithanhxuân