Bình luận

Mình nhớ hình như hồi trước trên HBO có chiếu phim này, mới nhảy vô lưng chừng thấy biến thái bệnh họa quá dọa mình sợ khiếp out ra luôn =))