Bình luận

truyện thì đọc rất hay nhưng không hiểu sao tới phim thì lại coi không vào chắc có lẽ vì nam và nữ chính không giống như trong tưởng tượng của mị ?
Đọc tr cgiac có độ sâu với đậm hơn, nhưng phim thì cũng k có gì chê chắc tại n9 mặt non nên cgiac phim teen teen quá.