Bình luận

Có ai giống tớ k? Đọc truyện của Mặc Bảo Phi Bảo mặc dù kết He nhưng vẫn có cái j đấy làm mình cảm thấy day dứt và tiếc nuối??????