Bình luận

Ad ơi, hôm nào ad review mấy truyện ấm áp đi. Giờ đọc ngược luyến thấy mệt não lắm. Cs đã có đủ thứ chuyện khiến mình buồn rồi, chẳng muốn đọc cái gì đau tim nữa.