Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Rất cô đọng và dễ ôn tập -.-
Hình mô tả cho bài confession
Rất cô đọng và dễ ôn tập -.-