Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
"Ráng học đi rồi lên ĐH tha hồ mà chơi..." Câu nói nghe quen quá
Hình mô tả cho bài confession
"Ráng học đi rồi <a href="https://confession.vn/con-gai-lam-long-cam-giac-the-nao-_____-1-combo-long-tay-long-chan-ria/" title="lên ĐH" alt="lên ĐH">lên ĐH</a> tha hồ mà chơi..." <a href="https://confession.vn/dung-thuoc-me-e-bat-coc-ban-noi-tang-chinh-ban-than-toi-la-nan-nhan-ngay-hom-nay199-toi-viet-nhung-d/" title="Câu nói" alt="Câu nói">Câu nói</a> nghe quen quá quen ? Via: Phan <a href="https://confession.vn/13727-buon-qua-chang-biet-tam-su-cung-ai-nen-viet-vai-dong-chia-se-voi/" title="Hải " alt="Hải ">Hải </a> Quang #Cua