Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/coferconfessions
admin
4 năm trước
QUÊN ĐỒ... 12/03/2018 13:12:40 Hôm nay mình có để quên 1 cái ví màu đen
Hình mô tả cho bài confession
QUÊN ĐỒ... 12/03/2018 13:12:40 Hôm nay mình có để quên 1 <a href="https://confession.vn/khi-ban-ko-ganh-noi-nguoi-yeuthi-cuc-suc-len-ngoi/" title="cái" alt="cái">cái</a> ví màu đen tại phòng D103 bàn thứ hai từ dưới đếm lên ngay cửa dưới ra <a href="https://confession.vn/12538-chao-cac-ban-minh-la-neu-er-k55-ay-la-lan-au-tien-minh-viet-confession-minh-rat-mong-cac-ban-s/" title="vào" alt="vào">vào</a> lớp ,cơ sở D , quận 9 . <a href="https://confession.vn/13699-toi-4-tuoi-cau-4-tuoi-tro-thanh-ban-be-toi-6-tuoi-cau-6-tuoi-lan/" title="Bạn nào" alt="Bạn nào">Bạn nào</a> nhặt được cho mình xin nhận lại . Mình cảm ơn <3 09/03/2018 19:15:03 Chào mấy bạn. Ngày 09/03/2018 sáng mình học tại phòng B107 cơ sở B. Mình để quên viếc ví màu đen có dây vàng. Có chứng minh thư tên Mai Thị Mỹ Huyền và giấy tờ của mình trong đó. Bạn nào nhặt đc cho mình xin lại với. Mình xin cảm ơn