Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Quán trà sữa dành cho mình đây ? #Xíu
Hình mô tả cho bài confession
Quán trà sữa dành cho <a href="https://confession.vn/bo-30s-ra-oc-cau-chuyen-304-15-la-ngay-nghi-cua-bao-nguoi-la-ngay-vui-cua-bao-nguoi-nhung-cung-la-ng/" title="mình" alt="mình">mình</a> đây ? #Xíu