Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gtvttphcmgtsconfession
admin
4 năm trước
Phòng H109 cơ sở 3, bạn nào để quên thì lh 01669781157 để nhận lại
Hình mô tả cho bài confession
Phòng H109 cơ sở 3, bạn <a href="https://confession.vn/tinh-trang-hop-lop-moi-nguoi-the-nao/" title="nào để" alt="nào để">nào để</a> quên <a href="https://confession.vn/13614-hom-truoc-co-oc-may-bai-viet-cac-ban-nam-viet-len-ay-ve-viec-ny/" title="thì" alt="thì">thì</a> lh 01669781157 để nhận <a href="https://confession.vn/10333-lay-uoc-vo-vi-cung-bo-vo-anh-nhau-voi-trai-lang-khong-biet-o-ay-co-ai-may-man-nhu-minhminh-hoc/" title="lại nha" alt="lại nha">lại nha</a>.