Bình luận

Cái này giờ đầy ra đó, zalo mà mấy đứa con gái kết bạn vs mình toàn đa cấp ko à... tốt nhất zalo để liên lạc vs bạn bè zui thôi, đừng có lên đó tìm gấu... zalo bây giờ phò vs đa cấp chiếm dụng rồi
Dù sao cũng ngưỡng mộ mấy ac trong đa cấp, có ý chí cầu tiến, kỹ năng thuyết trình, giao tiếp giỏi,... còn hơn mình chỉ biết nằm nhà lướt fb :))