Bình luận

#3 không biết anh trưởng nhà đã làm gì bạn, nhưng câu này bạn sai rồi nhé " tôi đóng tiền để các anh phục vụ chúng tôi". Bạn đóng tiền để thuê chỗ ở, chỗ để đồ, chỗ ngủ nhé, còn việc tồn tại trưởng nhà là không phải để phục vụ bạn đâu nha, để thông tin đến bạn những thông tin cần thiết về chỗ mình sống, sinh hoạt; để nhắc nhở và hỗ trợ bạn... Vậy nha bạn..
#4 "Phòng 4 người sướng hay phòng 8 người sướng", đậu nói chuyện ngu vừa thôi con. Thế "phòng 4 đóng tiền nhiều hơn hay phòng 8 hơn"? Sao chuyện phòng 4 mà phòng 8 cứ sân si rồi này nọ thế? Khi nào bạn ở phòng 4 đi, đụng đến quyền lợi của bạn đi rồi biết. Sao cứ đứng ngoài dòm rồi phán đúng thế. Còn nữa, nghèo hay không nghèo thì tiền vẫn là tiền, đóng nhiều tiền hơn để chi? Để cúng cô hồn hả :) mệt ghê luôn ý ? bộ phòng 4 kêu khiêng giường bên phòng 8 qua hay sao mà cũng ý kiến vậy?