Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ute-confession
admin
2 năm trước
PHÂN BIỆT CẢM SỐT THƯỜNG VÀ COVID:. -Người cảm sốt thường: Nằm một chỗ. -Người bị
PHÂN BIỆT CẢM SỐT THƯỜNG VÀ COVID: -Người cảm sốt thường: Nằm một chỗ -Người bị covid: đi du lịch, họp hội đồng hương, siêu thị,..