Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
Phải chăng là khi nói với làm khác nhau. Đã xem --------- #Nắng
Hình mô tả cho bài confession
Phải chăng là <a href="https://confession.vn/13475-en-mua-cai-sip-gio-cung-khong-con-tien-phai-vay-ban-ma-mua-co-an/" title="khi" alt="khi">khi</a> nói với <a href="https://confession.vn/tao-bao-loi-noi-khien-tinh-cam-ban-be-gan-nhau-hon-_________________-m/" title="làm" alt="làm">làm</a> khác nhau. Đã xem --------- #Nắng