Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
Page mới liên kết group Career Khoa học Tự nhiên, group này sẽ cập nhật
Hình mô tả cho bài confession
Page mới liên kết group Career Khoa <a href="https://confession.vn/9805-co-oi-hom-nay-con-banh-mi-thua-ban-toi-1-chiec-o-la-cau-noi-thuong-xuyen-cua-1-bac-trai-lam-ngh/" title="học Tự" alt="học Tự">học Tự</a> nhiên, <a href="https://confession.vn/10346-hom-nay-minh-co-xem-1-chuong-trinh-tv-thay-nguoi-dan-chuong-trinh-hoi-khan-gia-co-bao-nhieu-ng/" title="group này" alt="group này">group này</a> sẽ cập nhật các thông tin tuyển dụng nha. Ngoài ra <a href="https://confession.vn/niem-vui-nho-nho-cua-fa/" title="còn có" alt="còn có">còn có</a> group Ma Sói (giải trí), Chợ trời, group SV trường (học tập, giao lưu giữa các khoa, lớp, bla bla..) các bạn cần gì thì join vào nhé. Vào Nhóm trên page để biết thêm. ^^ #Gấu