Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Ông nào vào xác nhận hộ tôi cái ? Xấu mặt TRYM quá ? #bỏng
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/12199-ung-tin-anh-tren-mang-du-trai-hay-gai-cac-ban-co-biet-may-vu-yeu-xa-tren-mang-sau-o-hen-gap-ng/" title="Ông nào" alt="Ông nào">Ông nào</a> vào xác nhận hộ <a href="https://confession.vn/sax/" title="tôi" alt="tôi">tôi</a> cái ? Xấu mặt TRYM quá ? #bỏng