Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Ổn như cái tên của em vậy :v #lungu
Hình mô tả cho bài confession
Ổn như <a href="https://confession.vn/11273-khi-me-cua-nguoi-yeu-ra-ieu-kien-cuoi-minh-la-nu-ke-kiem-k5-minh-ra-truong-noi-chung-luong-tha/" title="cái tên" alt="cái tên">cái tên</a> của <a href="https://confession.vn/10096-goc-gato-minh-va-no-26-tuoi-ca-tuoi-mu-nua-la-27-tuoi-eu-tot-nghiep-tu-neu-ma-2-ua-hai-so-phan/" title="em vậy" alt="em vậy">em vậy</a> :v #lungu