Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
ok tôi ổn :)
Hình mô tả cho bài confession
ok <a href="https://confession.vn/10420-co-lua-chon-nao-cho-ke-phan-boi-minh-xin-phep-khong-gioi-thieu-ve-ban-than-minh-va-cau-ay-yeu/" title="tôi ổn" alt="tôi ổn">tôi ổn</a> :)