Bình luận

tui xin (^^^) hồi trước t học ban A, là con học hóa ngu nhất lớp,,, nhưng mà học văn ko tới nỗi nào. Nhưng mà kiểu mix môn Văn Hóa như này thì t chịuuuuu
Nào là rơi bút mất gốc hóa, nào là trả đĩa bay để đi về hành tinh của m. Cứ thần thánh hóa môn Hóa lên. Chứ t thấy Tiếng Anh mới là môn đang sợ. ?
Thề trong 3 môn toán lý hóa, thì hóa dễ nhất cmnr còn gì. Ngày nay cứ thần thánh môn hóa lên, -_- sợ nhất là lý kìa
Từ ấy trong tôi bừng English Mặt trời âm gió chói qua tim Hồn tôi là một vườn Toeic Chẳng đậm hương mà còn thấy đau tim ?
Hóa ngày xưa tao toàn ngủ gật Tao biết cô không phạt vì lí do kể cả nghe giảng tao cũng Dell hiểu gì
Tất Tú Nguyễn Tri Do "Chúng mày xong việc thì biến khỏi trái đất hộ tao cái , mệt mỏi vl" Nghe ad nói chưa =)))