Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionngontinh
admin
4 năm trước
“Đời người thì không thể làm lại từ đầu. Nhiều lúc, bạn gặp ai trước
Hình mô tả cho bài confession
“Đời người thì không thể <a href="https://confession.vn/9926-minh-thuong-thay-tinh-huong-be-thang-thanh-cong-nhung-anh-trai-minh-thi-la-nguoc-lai-minh-la-ne/" title="làm" alt="làm">làm</a> lại từ <a href="https://confession.vn/10037-sap-en-valentine-ngay-le-tinh-yeu-ngay-ngot-ngao-nhat-trong-nam-3-minh-muon-tam-su-voi-cac-ban/" title="" alt=""></a> đầu. Nhiều. lúc, bạn gặp ai trước tiên thì chính là <a href="https://confession.vn/12215-chui-cho-cua-bo-nguoi-yeu-nhan-ang-co-vu-moi-nguoi-cai-nhau-ve-chuyen-cho-minh-cung-muon-ke-la/" title="người" alt="người">người</a> đó” Phim: Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ Des by #2611