Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Đôi lúc ad cô đơn khủng khiếp :) , càng ngày càng chán ghét thế
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/10038-phat-hon-vi-nguoi-yeu-cung-cho-hoi-au-cua-cam-nguoi-yeu-minh-vat-va-lam-vi-nang-khong-thich-i/" title="Đôi lúc" alt="Đôi lúc">Đôi lúc</a> ad cô đơn khủng <a href="https://confession.vn/nhanh-cho-no-vuong-____________-bachkinhxaycfs/" title="khiếp :) ," alt="khiếp :) ,">khiếp :) ,</a>) càng ngày càng chán ghét <a href="https://confession.vn/%f0%9f%a4%94%f0%9f%a4%94%f0%9f%a4%94/" title="thế giới" alt="thế giới">thế giới</a> hơn. #Bún