Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
5 năm trước
Đôi khi tình bạn...còn lãng mạn hơn tình yêu... :) #Topcomments
Hình mô tả cho bài confession
Đôi <a href="https://confession.vn/co-1-kieu-nguoi-_____________-vebay/" title="khi tình" alt="khi tình">khi tình</a> bạn...còn lãng <a href="https://confession.vn/11710-treo-cao-thi-nga-au-lua-cao-thi-cui-au-chao-cac-bac-_-cha-biet-nen-vui-hay-nen-buon-nua-em-k53/" title="mạn hơn" alt="mạn hơn">mạn hơn</a> tình yêu... :) #Topcomments