Bình luận

T cũng thắc mắc đây. Có hai đứa yêu nhau (chia tay ~2năm) trước trong và sau khi yêu học cùng lớp. Hôm nọ t thấy 2 đứa đó cùng trả lời "tên của bff của bạn là gì? Bạn có nhớ sinh nhật của họ không?" nhưng trên 2 page khác nhau. Trùng hợp là cả hai câu trả lời đều có tên của đứa kia (tức nyc). T vẫn del hiểu tại sao nữa.
Tình bạn tiến 1 bước thành bạn thân, tiến thêm bước nữa là bạn siêu thân :) mãi mãi luẩn quẩn trong frzone chớ yêu đương cc gì :)
Sao ta không làm đôi bạn cùng tiến. Mà tiến mãi là nó thành zone đỉnh cao nhất trong các zone: friendzone, brotherzone, sisterzone, vân vân và vân vân...