Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
5 năm trước
Đôi khi, làm bạn bè tốt hơn, và cũng chỉ cần làm bạn bè là
Hình mô tả cho bài confession
Đôi <a href="https://confession.vn/10749-ban-trai-tiet-kiem-qua-ang-em-a-len-mang-oc-kha-nhieu-ve-viec-ban-trai-chi-li-tiet-kiem-qua-an/" title="khi" alt="khi">khi</a>, làm bạn bè tốt <a href="https://confession.vn/11942-chac-chan-cac-ban-se-nhin-thay-me-cua-cac-ban-trong-cau-chuyen-minh-sap-ke-ve-me-minh-me-minh/" title="hơn" alt="hơn">hơn</a>, và cũng <a href="https://confession.vn/12275-co-nguoi-yeu-nuoi-cho-la-nhu-nao-hom-nay-ra-quan-com-bui-ngo-tu-do-an-co-1-cap-oi-i-vao-nhung/" title="chỉ cần" alt="chỉ cần">chỉ cần</a> làm bạn bè là đủ rồi!