Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Đôi khi cuộc sống như vậy, ko muốn cho người ta biết hết...
Hình mô tả cho bài confession
Đôi <a href="https://confession.vn/13289-an-dui-cui-ien-vi-rinh-hon-nguoi-yeu-con-lay-cac-me-lay-cac-chil/" title="khi cuộc" alt="khi cuộc">khi cuộc</a> sống như <a href="https://confession.vn/12472-ban-than-khac-gioi-cua-thang-a-co-nguoi-yeu-nhu-nay-nhe-to-sv-nam-4-neu-co-thang-ban-than-cung/" title="vậy" alt="vậy">vậy</a>, ko muốn cho <a href="https://confession.vn/13751-gui-em-co-gai-cua-anh-vay-la-4-nam-troi-qua-roi-trong-khi-em-van/" title="người" alt="người">người</a> ta biết hết...