Bình luận

Sau này tao viết rumor về big3, bọn mày gợi ý tao cái danh xưng đi :)) nghe từ chị của con cô giáo dạy cái đứa có bố là bạn của chị stylish? Ok?