Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Ơ thế có ai ở đây học Bách khoa không ?
Hình mô tả cho bài confession
Ơ <a href="https://confession.vn/choi-i/" title="thế có" alt="thế có">thế có</a> ai ở đây <a href="https://confession.vn/12082-chongcon-cham-mua-sam-hon-ca-vo-an-ong-thuong-kieu-ham-me-co-bac-ruou-che-a-bong-chang-han-thi/" title="học" alt="học">học</a> Bách khoa không ?